Δεν θέλει ο άνθρωπος πολλά να ζήσει

λίγο να φάει, λίγο να πιεί,

να αγαπηθεί, να ερωτευτεί, να επιθυμήσει,

να χαίρεται του ήλιου το φως, να αντέχει στο σκοτάδι

και να στοχάζεται ψηλά,

ψηλότερα να φτάνει.