Το βιβλίο της Ρόζας

Η πολύτιμη αγάπη της Ρόζας Σαλβάδο Μεσκίτα από την Πορτογαλία εξέδωσε στην πατρίδα της ένα βιβλίο με γραπτά και έργα μου. Πριν από χρόνια, όταν είχα πρωτοανοίξει την ιστοσελίδα, έλαβα ένα μήνυμά της που έλεγε: επιτέλους βρήκα τη σκοτοφωτεινή σελίδα. Ήρθε από το εργαστήριο, πήρε ένα μικρό πολύχρωμο έργο και μου είπε ότι είχε ήδη διαβάσει τα κείμενά μου και θα ήθελε να τα δημοσιεύσει στη γλώσσα του Πεσσόα, να τα διαβάσουν και οι συμπατριώτες της.  Η επιμονή και η φροντίδα της τα μετέφρασαν στην πορτογαλική και την αγγλική γλώσσα, βρήκαν έναν εκδότη χειροποίητων παραμυθιών και νάτο τώρα στα χέρια μου. Το αφιέρωσε, ελπίζοντας, στον γυιό της και τους γυιούς μου.

Καστέλλα, 13 Ιουνίου 2013

100 Luz, Lda.   /  Rua Luis Vaz de Camões, 16, apartado 133, 7780-197 Castro Verde,  Tel / Fax: 286 322 466.  editora@100luz.pt