Πέρασμα στο δάσος

Φωτογραφία

Πέρασμα στο φως

Φωτογραφία

Λάμπα θυέλλης

Μολύβι σε χαρτί

Λάμπα θυέλλης

Λεπτομέρεια

Αδιάβαστο δάσος

Ανθισμένο λιβάδι, ζωγραφισμένο με χρώματα λαδιού σε 43 ξύλα από παλιά ορεινή γέφυρα, τυλιγμένα με μαυρισμένο λινό, αιωρούμενα μπροστά στο φως / 9 x 3,5 μ. / 2004

Αδιάβαστο δάσος

Λεπτομέρεια 1

Αδιάβαστο δάσος

Λεπτομέρεια 2

Αδιάβαστο δάσος

Λεπτομέρεια 3

Η σκοτεινή σκιά του ανθρώπου φωτισμένη

Χρώματα λαδιού σε παλιούς ανοιγμένους σάκους μεταφοράς καπνού / 3: 120 x 280 εκ. / 2004

Η σκοτεινή σκιά του ανθρώπου φωτισμένη

Λεπτομέρεια 1

Η σκοτεινή σκιά του ανθρώπου φωτισμένη

Λεπτομέρεια 2

Ασώματος

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 22 x 122 εκ. / 2004

Εμφύλιο αίμα

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 24 x 160 εκ. / 2004

Το σώμα του αίματος

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλα / 26 x 170 εκ. / 2004

Μνήμη του αίματος

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 17,5 x 43,5 εκ. / 2004

Αίμα, σκοτάδι και φως αδερφωμένα

Χρώματα λαδιού σε ξύλα / 3; 36 x 49 εκ. / 2004

Εμφύλιο πένθος

Μαυρισμένα πανιά σε ξύλο / 18,5 x 160 εκ. / 2004

Αδιάβαστο Δάσος
Go to Top