Αυγό

Χρώματα λαδιού και ξύλο / λεπτομέρεια

Αυγό

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 26 x 67 εκ. / 1991

Αυγά σκορπισμένα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 187 x 63 εκ. / 1991

Αυγά

Χρώματα λαδιού σε 18 πλαισιωμένες επιφάνειες / 288 x 84 εκ. / 1991

Κουτί με αυγά

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / λεπτομέρεια

Λεκάνη με αυγά

Χρώματα λαδιού σε πανί / 125 x 125 εκ. / 1992

Λεκάνη με αυγά

Χρώματα λαδιού σε πανί / λεπτομέρεια

Κιβώτιο με αυγά

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 123 x 84 εκ. / 1992

Κιβώτιο με αυγά

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Αυγά
Go to Top