Διπλωμένο σεντόνι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 100 x 39 εκ. / 1992

Κλίνη

Μολύβι σε χαρτί / 100 x 200 εκ. / 1994

Κλίνη Ι

Χρώματα λαδιού σε πανί / 100 x 200 εκ. / 1993

Kλίνη ΙΙ

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 100 x 200 εκ. / 1993

Κλίνη ΙΙΙ

Χώμα, πανί και κόλλα / 100 x 200 εκ. / 1993

Κλίνη ΙV

Χρώμα με κόλλα σε πανί και ξύλο / 100 x 200 εκ. / 2016

Κλίνη V

Σκόνες με κόλλα σε ξύλο / 100 x 200 εκ. / 2016

Καθρέφτης καθενός

Επεξεργασμένο φύλλο αλουμινίου / 50 x 200 εκ. / 1994

Πετσέτα και πράσινο σαπούνι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 1992

Διπλωμένο σεντόνι και φλόγα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 99 x 99 εκ. / 1994

Λινοθήκη

Γύψινα σεντόνια σε βαμμένες ξύλινες θήκες / 95 x 210 x 38 εκ. / 1993

Κλίνες
Go to Top