Διπλωμένο σεντόνι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 100 x 39 εκ. / 1992

Κλίνη

1994/Μολύβι σε χαρτί/200x100εκ.

Kλίνη Ι

1993/Λάδι σε πανί/200x100εκ.

Κλίνη ΙΙ

1993/Λάδι σε λινό, πανί και ξύλο/200x100εκ.

Κλίνη ΙΙΙ

Καθρέφτης καθενός

Κλίνη IV

2016/Χώμα με κόλλα σε πανί και ξύλο/200x100εκ.

Κλίνη V

2016/Σκόνες με κόλλα σε ξύλο/200x100εκ.

Καθρέφτης καθενός

1994/επεξεργασμένο φύλλο αλουμινίου/ 200x50εκ.

Πετσέτα και πράσινο σαπούνι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 1992

Διπλωμένο σεντόνι και φλόγα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 99 x 99 εκ. / 1994

Λινοθήκη

Γύψινα σεντόνια σε βαμμένες ξύλινες θήκες / 95 x 210 x 38 εκ. / 1993

Κλίνες
Go to Top