Σχέδιο ελιάς

Μολύβι σε χαρτί / 180 x 150 εκ. / 1992

Χωμάτινη σκιά ελιάς

Χώμα, κόλλα και χρώματα λαδιού σε πανί / 180 x 150 εκ. / 1992

Ελιά με αναθήματα

Χρώματα λαδιού και μεταλλικά φύλλα ελιάς σε πανί / 180 x 150 εκ.

Χωμάτινη ελιά καντήλι

Χώμα, κόλλα και χρώματα λαδιού σε πανί / 180 x 150 εκ. / 1993

Το δένδρο

Χρώματα λαδιού σε πανί / 300 x 300 εκ. / 1993

Ο άνθρωπος

Πηλός / 168 εκ. / 1993

Ο οίκος

Ξύλινη κατασκευή, χώμα και καντήλι / 86,5 x 211 εκ. / 1993

Εικονοστάσι

Γύψος / 1993

Δοχεία λαδιού

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνες / 189 x 163 εκ. / 1993

Δοχεία λαδιού καντήλια

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνες / 200 x 155 εκ. / 1993

Παραβολή του κλαδιού 1

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνα / 39 x 68 εκ. / 1993

Παραβολή του κλαδιού 2

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνα / 39 x 68 εκ. / 1993

Παραβολή του κλαδιού 3

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνα / 39 x 68 εκ. / 1993

Παραβολή του κλαδιού 4

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνα / 39 x 68 εκ. / 1993

Παραβολή του κλαδιού 5

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνα / 39 x 68 εκ. / 1993

Παραβολή του κλαδιού 6

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνα / 39 x 68 εκ. / 1993

Παραβολή του κλαδιού 7

Χρώματα λαδιού σε λαμαρίνα / 39 x 68 εκ. / 1993

Παραβολή του φύλλου

Υδατογραφία, φύλλα ελιάς και κάψιμο σε χαρτί / 1993

Φύλλο φλόγα

Χρώματα λαδιού και φύλλα ελιάς σε τενεκέ / 98 x 35 εκ. / 1994

Κλαδί καντήλι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 57 x 23 εκ. / 1999

Κλαδιά ελιάς καντήλι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Ελιά καντήλι

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 2000

Ελιά καντήλι

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / λεπτομέρεια

Σκιά ελιάς

Ζωγραφισμένο με σκόνες σε χρυσωμένο ξύλο / 99 x 60 εκ. / 1996

Σκιά ελιάς καντήλι

Ζωγραφισμένο με σκόνες και χρώματα λαδιού σε χρυσωμένο ξύλο / 99 x 60 εκ. / 1996

Κλαδιά ελιάς και φλόγες

Χρώματα λαδιού σε ξύλινη πόρτα ελαιοτριβίου

Παραβολή της ελιάς
Go to Top