Πορτραίτο Μ.Φ.

Χρώματα λαδιού σε λινό / 120 x 120 εκ.

Πορτραίτο Ι.Φ.

Χρώματα λαδιού σε λινό / 120 x 120 εκ.

Πορτραίτο Ι.Φ.

Λεπτομέρεια

Πρόσωπο γυναίκας

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 23 x 58 εκ. / 1987

Μ. Β.

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 1991

Σ. Φ.

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 1999

Γ. Β.

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 2000

Aντώνης Μπενάκης

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 2001

Αντώνης Μπενάκης

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια / 2001

Τ. Χ.

Χρώματα λαδιού σε λινό / 70 x 100 εκ. / 2003

Λ. Ε.

Χρώματα λαδιού σε λινό / 120 x 120 εκ. / 2005

Λ. Ε.

Χρώματα λαδιού σε λινό / λεπτομέρεια / 2005

Πορτραίτο Τ. Α.

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 2013

Πορτραίτο Α. Τ.

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 2018

Πορτραίτο N.Σ.

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 2016

Πορτραίτο Ν.Π.

Χρώματα λαδιού σε λινό και ξύλο / 2016

Πορτραίτα
Go to Top