Άρτος επιούσιος

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 98 x 70 εκ. / 1996

Προσφορά 1

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 150 x 47 εκ. / 1997

Προσφορά 4

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 150 x 47 εκ. / 1997

Προσφορά 4

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Υπέρ υγείας και αναπαύσεως

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 150 x 47 εκ. / 1997

Ζώντων και νεκρών Ι

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 85 x 70 εκ. / 1997

Ζώντων και νεκρών ΙΙ

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 85 x 70 εκ. / 1997

Ζώντων και νεκρών ΙΙ

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / λεπτομέρεια

Ζώντων και νεκρών ΙΙΙ

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 85 x 70 εκ. / 1997

Απάντων

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 100 x 78 εκ. / 1997

Ηρώον

Χρώματα λαδιού σε ξύλο με πέτρες / 72 x 116 εκ. / 1997

Ηρώον

Χρώματα λαδιού σε ξύλο με πέτρες / λεπτομέρεια

Πέντε άρτοι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 260 x 70 εκ. / 1997

Ασώματο χέρι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 100 x 35 εκ. / 2005

Ασώματα χέρια

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 125 x 70 εκ. / 1996

Χέρια

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια / 2000

Ποτήρι νερό που έγινε φλόγα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 159 x 47 εκ. / 1996

Ποτήρι νερό που έγινε φλόγα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 159 x 47 εκ. / 1996

Προσφορά
Go to Top