Πανί κρεμασμένο στον τοίχο

Χρώματα λαδιού σε πανί / 200 x 140 εκ. / 1989

Κόκκινη κλωστή

Χρώματα λαδιού σε πανί / 250 x 150 εκ. / 1989

Κόκκινη κλωστή

Χρώματα λαδιού σε πανί / 250 x 150 εκ. / 1989

Λαβομάνο

Χρώματα λαδιού σε πανί / 101 x 60 εκ. / 1988

Πινέλλο ξυρίσματος

Υδατογραφία σε χαρτί / 16,5 x 16,5 εκ. / 1988

Ποτήρι με ζουμπούλια

Χρώματα λαδιού σε πανί / λεπτομέρεια / 1988

Πιάτο με γάλα

Χρώματα λαδιού σε πανί / 150 x 120 εκ. / 1988

Πιάτο με γάλα

Χρώματα λαδιού σε πανί / λεπτομέρεια

Μετέωρο ποτήρι νερού

Χρώματα λαδιού σε πανί / 1990

Στον τοίχο απέναντι
Go to Top