Ποτήρι νερού και σπίρτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 80 x 48 εκ. / 1988

Ποτήρι νερού και σπίρτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Πρόσωπο γυναίκας

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 23 x 58 εκ. / 1987

Πρόσωπο γυναίκας

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / λεπτομέρεια

Πετσέτα και σαπούνι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 105 x 38 εκ. / 1988

Πετσέτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Σεντόνι

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 80 x 40 εκ. / 1990

Σύνεργα ζωγραφικής

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 120 x 70 εκ. / 1989

Σύνεργα ζωγραφικής

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Καμμένο χαρτί

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 40 x 28 εκ. / 1989

Κόκκαλο ζώου

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 87 x 29 εκ. / 1989

Πέστροφα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 64 x 28 εκ. / 1988

Μεγάλο ψάρι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 101 x 40 εκ. / 1989

Μεγάλο ψάρι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Τα πρώτα ξύλα
Go to Top