Αυτός που κοιμάται

Μολύβι σε χαρτί / 140 x 100 εκ. / 1989

Κοιμισμένη

Χρώματα αυγού σε χαρτί / 48 x 69.5 εκ. / 1986

Κοιμισμένη ονειρεύεται

Χρώματα αυγού σε πανί / 90 x 110 εκ. / 1987

Ξαπλωμένη γυμνή

Χρώματα αυγού σε πανί / 48 x 69,5 εκ. / 1987

Ξαπλωμένη γυμνή και όρθιος άνδρας

Χρώματα αυγού σε πανί / 115 x 145 εκ. / 1987

Ζευγάρι ξαπλωμένο

Χρώματα λαδιού σε πανί / 180 x 150 εκ. / 1989

Γυμνό ζευγάρι ξαπλωμένο

Μολύβι σε χαρτί / 100 x 70 εκ. / 1989

Γυμνό ζευγάρι ξαπλωμένο

Χρώματα λαδιού σε πανί / 180 x 150 εκ. / 1989

Το υπνοδωμάτιο της Καλλιδρομίου
Go to Top