Μνήμη Πολύχρωμη

Χρώματα λαδιού και λινό σε ξύλο / 5 κομμάτια 100 x 175 εκ. / 2008

Χρώματα ολόφωτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο και λινό / 3; 12.5 x 78 εκ. / 2005

Χρώματα ολόφωτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια / 2005

Χρώματα ολόφωτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 10: 13,5 x 85 εκ. / 2005

Χρώματα ολόφωτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Χρώματα ολόφωτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 7; 14 x 82 εκ. / 2007

Χρώματα ολόφωτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 5; 14 x 43 εκ. / 2007

Χρώματα ολόφωτα

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 7; 13,5 x 105 εκ. / 2008

Χρώματα Ολόφωτα
Go to Top