Καινούριος χρόνος έρχεται.
Ν’ανοίξουμε τα μάτια μας στο ήμερο φως καινούριας μέρας κι ας μην είναι σπαρμένη έργα βαρβάρων, στοιχειά και τέρατα.
Ν’ανοίξουμε να δούμε τα όνειρά μας.
Ν’ανοίξουμε τα μάτια στην απλοχωριά, στο άπειρο που μας χωράει όλους.
Ν’ανοίξουμε τα μάτια μας να ξημερώσει εντός μας, να γίνει φως καθαρό το βλέμμα μας και να φωτίζει ζεστασιά τον κόσμο που μας βλέπει.