… αλλά να, οι Ώρες
ανοίγουνε τα φωτισμένα κάγκελλα
των μακάριων σταύλων,
νάτα, βγαίνουν ακούραστα
τα άλογα του Ήλιου.

Xρυσά, φλογισμένα, καίνε
τους δρόμους του αέρα
τα πέταλα, ποιό θα προφτάσει ·
φωτίζουνε τους ουρανούς
λάμπουσες χαίτες.

 

Από τις Ωδές του Ανδρέα Κάλβου,  Ωκεανός,  Χ΄, 6 – 9.