Δύο φλόγες

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 36 x 19 εκ. / 2001

Φλόγες σε τυλιγμένο ξύλο

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 145 x 47 εκ. / 2002

Φωτεινό και μαύρο

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 2: 140 x 43 εκ. / 1996

Φλόγες από σκοτάδι

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 105 x 92 εκ. 1996

Κοινή μνήμη

Χρώματα λαδιού και πανί σε 49 ξύλα / 215 x 155 εκ. / 1998

Κοινή μνήμη

Χρώματα λαδιού και πανί σε ξύλο / λεπτομέρεια

Κοινή μνήμη

Χρώματα λαδιού και πανί σε ξύλο / λεπτομέρεια

Υπόλειμμα συλλογικής μνήμης

Χρώματα λαδιού και πανί σε ξύλο / 2002

Σταυρόσχημο

Χρώματα λαδιού και πανί σε 5 ξύλα / 99 x 78 εκ. / 1998

Κειμήλιο ελευθερίας και θανάτου

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 2: 266 x 36 εκ. / 1999 - 2003

Ανώνυμο

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 5: 180 x 17 εκ. / 1999

Ανώνυμο

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Κυπαρίσι σκοτεινό

Χρώματα λαδιού σε 17 ξύλα / 181 x 302 εκ. / 2001

Κυπαρίσι φωτεινό

Χρώματα λαδιού σε 17 ξύλα / 181 x 302 εκ. / 2001

Σχεδία διαφυγής

Χρώματα λαδιού και πανί σε ξύλο / 10: 142 x 30 εκ. / 1996

Σχεδία διαφυγής 2, 6, 8

Χρώματα λαδιού και πανί σε ξύλο / λεπτομέρεια

Σταυρόσχημη άνοιξη

Χρώματα λαδιού και πανί σε ξύλο / 2004

Φλόγα σε σταυρόσχημο πανί

Χρώματα λαδιού σε λινό και ξύλο / 35 x 30 εκ. / 2003

Αναστάσιμο

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 10: 10 x 61 εκ. / 1999

Αναστάσιμο

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / λεπτομέρεια

Φωτισμένη σκιά σταυρού

Χρώματα λαδιού σε 2 Ξύλα / 2001

Φωτισμένη σκιά σταυρού – Αλληγορία πίστης

Χρώματα λαδιού σε ξύλο / 2010

Έξοδος I

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 90 x 90 εκ. / 2006

Έξοδος II

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 90 x 90 εκ. / 2006

Έξοδος ΙΙΙ

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 90 x 90 εκ. / 2006

Έξοδος ΙV

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 90 x 90 εκ. / 2005

Έξοδος

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 90 x 90 εκ. / 2005

Φλόγα σε γαλανόλευκα πανιά

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 47,5 x 475 εκ. / 2015

της εξόδου / Σταυρός σημαίας

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 47.5x47.5 εκ. / 2015

της εξόδου / Φωτεινός σταυρός σε γαλανόλευκο πανί

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 47.5x47.5 εκ. / 2015

της εξόδου / Μαύρος σταυρός σε λερωμένο ξύλο

Σκόνες και χρώματα λαδιού σε ξύλο / 47.5x47.5 εκ. / 2015

της εξόδου / Λευκός σταυρός σε σκοτεινό ξύλο

Χρώματα λαδιού σε ξύλο, 47.5x47.5 εκ. / 2015

της εξόδου / Κόκκινος σταυρός

Χρώματα λαδιού σε πανί και ξύλο / 47.5x57εκ. / 2015

Κοινή Μνήμη
Go to Top