Τί να σου προσφέρουμε που είδαμε τη χάρη σου, άνθρωπο, ανάμεσά μας;

Καθένα από τα έργα σου,
ανταποδίδει ευχαριστία·
οι άγγελοι τον ύμνο·
οι ουρανοί το άστρο·
οι μάγοι τα δώρα·
οι ποιμένες το θαύμα·
η γή το σπήλαιο·
η έρημος τη φάτνη·
κι εμείς,
μητέρα παρθένα.

 

ύμνος αποδιδόμενος στον μοναχό Ανατόλιο Στουδίτη, 8 αι