“50 φλόγες στη θάλασσα” για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Union Commercial