Πρεσβευτές της σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης.
Τρεις γενιές ζωγράφων στα εγκαίνια του Ελληνικού μουσείου στην Μελβούρνη της Αυστραλίας
20 Ιανουαρίου – 20 Φεβρουαρίου 2009

 

Hellenic Museum / 280 William Street, Melbourne
Victoria, Australia 3000

tel.: +61 3 8615 9016, fax: +61 3 8615 9021